Samantabhadra & Samantabhadri hand-ground pigment on handmade canvas 28x23cm 12x9in

lok chitrakar room
lok chitrakar room